سرفصل های پیشنهادی برای دوره مهارت های ورود به بازار کار و کسب

آموزش

سرفصل های پیشنهادی برای دوره مهارت های ورود به بازار کار و کسب

آموزش

توسعه فردی

سرفصل دوره ها

خودآگاهی
یکدلی
تفکر انتقادی
تفکر خالقانه
تصمیم گیری
حل مساله
ارتباط موثر
رابطه بین فردی
مقابله با اضطراب
مقابله با هیجان و احساسات
تاب آوری
اصول و فنون مذاکره
زبان بدن

مفاهیم سازمانی

سرفصل دوره ها

سازمان چیست؟
کارتیمی
تحلیل اطلاعات
مدیریت زمان
برنامه ریزی
اولویت بندی
تعویض اختیار
مدیریت ارتباط با مشتری
نظم در فضای کار
جزئی گرایی
طرح توجیحی کسب و کار به زبان ساده
گزارش نویسی
انواع گزارش

فناوری اطلاعات و ارتباطات

سخت افزارها

سرفصل دوره ها

 آشنایی سخت افزارهای شبکه‌ای و ارتباطاتی
آشنایی بر سخت افزار شخصی (لپتاپ، موبایل)
 بک آپ گیری و انواع انتی ویروس ها
آموزش کاربردی اکسل
آموزش کاربردی ورد
آشنایی با نرم افزار های یکپارچه سازمانی
چطور یک فایل ارایه و پیشنهاد کاری طراحی کنیم

بازاریابی و فروش

سرفصل دوره ها

 بازاریابی چیست
 فرآیندهای بازاریابی
معرفی آمیخته بازاریابی و تشریح هریک از مولفه ها
 برقراری ارتباط، مکالمه و مذاکره موثر در بازاریاب
 قیمت گذاری

مروری بر کسب کارهای پرفروش

سرفصل دوره ها

بررسی داستان شکل گیری مایکروسافت
مروری بر استیو جابز
داستان کمپانی والت دیزنی
برگر کینگ
نصرت
شرکت ملی فوالد چین
Volvoشرکت
H&M برند
برند زارا
معرفی آنگال مرکل
معرفی اوباما و همسرش
معرفی مرحوم فضلی و شرکت گلرنگ
معرفی مرحوم عالیخانی
معرفی خیامی