روز: نوامبر 5, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تصویری از یک مدیر عامل
مدیریت
dilmajioadmin

روش های رهبری مدیر عامل در سازمان ( قسمت اول)

امروزه هیچ کمبودی در زمینه آموزشگاه‌های تخصصی رشته‌های مختلف وجود ندارد. حسابداران، مهندسان، سرمایه‌داران، فناوران، متخصصان اطلاعات، بازاریاب‌ها و البته مدیران می‌‌توانند از هزاران برنامه

مطالعه بیشتر