قبل
بعد
مباحث آموزشی ایده

اماده کار شو!!!

گروه مشاوران ایده به منظور توانمندسازی منابع انسانی با محوریت آماده شدن برای ورود به محیط کسب و کار سرفصل های آموزشی را برای شما فراهم کرده است  تا بتوانید با بهره گیری از این آموزش ها در مسیر توسعه و بهبود کسب و کار خود قدم بردارید.

گروه مشاوران ایده فعالیت خود را از پانزده سال پیش آغاز نمود. محور اصلی فعالیت در ابتدا انجام مطالعات راهبردی و کاربردی برای شرکت های فعال در بازار ایران بود که عمد ه مشتریان این گروه را بنگاه های بین المللی تشکیل می دادند . با هدف ارائه خدمات کامل زنجیره ارزش، ایده وارد اجرا و افزودن خدمات جدید شد و از اواخر دهه ۸۰ ارائه راهکارهای خرده فروشی و همچنین مهندسی مفهومی مراکز تجاری به خدمات این گروه اضافه شد.

شرکت ایده

عضویت در خبرنامه ایده